Туристичка организација Србије

расписује

КОНКУРС

за доделу награде

„ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“

за 2022. годину

у следећим категоријама:

1. Туристичка организација;
2. Туристичка манифестација;
3. Рецептивна туристичка агенција;
4. Угоститељски објекат за смештај / категорија у две поткатегорије:
  ∙ Угоститељски објекат типа: хотел,
  ∙ Остали угоститељски објекти за смештај;
5. Правни субјект за допринос унапређивању туристичкe понуде и промоције туризма;
6. Инфлуенсер / Блогер
7. Електронски или штампани медиј, за представљање Србије као туристичке дестинације

„Туристички цвет“ је награда Туристичке организације Србије која се традиционално додељује за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и за допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма, физичким и правним лицима у Србији.

Tуристичка организација Србије је званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије и сваке године додељује највише признање у туризму - награду "Туристички цвет".

О НАГРАДИ
 

„Туристички цвет“ је награда Туристичке организације Србије која се традиционално додељује за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и за допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма, физичким и правним лицима у Србији.

Tуристичка организација Србије је званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије и сваке године додељује највише признање у туризму - награду "Туристички цвет".

Награду “Туристички цвет” је установио Туристички савез Србије 21. јуна 1982. године и те године је награда први пут и додељена.

„Туристички цвет“ је 16. јуна 1983. године установљен као трајна награда. Акција се одвијала у 2 циклуса: летњем и зимском, а равноправни организатори и реализатори су поред Туристичког савеза Србије били Радио Београд II програм и „Политика експрес“.

Од самог формирања награде категорије су се мењале и прилагођавале тренутној ситуацији у туристичкој привреди Србије. Године 1983. признања су се уручивала у категоријама: место, објекат, појединац, док су се од 1986. године додељивала и признања „Туристички пупољак“ у категоријама: место и објекат.

У периоду од 1982 – 1991. године награда “Туристички цвет” је додељивана сваке године. Како је у периоду од 1992. до 1994. године била у току трансформација статуса Туристичког савеза Србије у Туристичку организацију Србије, у том периоду се није спроводила акција додељивања награде “Туристички цвет”.

Туристичка организација Србије је формирана 1994. године Законом о туризму и награда “Туристички цвет” се поново додељује од 1995. године, сваке године у континуитету.